Kelas XII

Ing andhap punika sapérangan gladhèn - gladhèn mirunggan tumraping siswa, gladhèn - gladhèn punika kajumbuhaken kaliyan bahan ajar basa Jawa kurikulum Daerah Istimewa Yogyakarta.


Gladhèn Angka 2

Gladhèn punika sipatipun pribadi

Gladèn Angka 3

Gladhèn punika sipatipun pribadi

Gladhèn Angka 4

Gladhèn punika sipatipun pribadi

Gladhèn Angka 5

Gladhèn punika sipatipun pribadi

Gladhèn Angka 6

Gladhèn punika sipatipun pribadi

© ꧇꧑꧙꧕꧒꧇ꦗꦺ꧈ꦮꦶꦤ꧀ꦢꦸꦱꦔꦫ꧈ꦱꦼꦠꦾꦲꦩꦿꦶꦃꦥꦿꦱꦗ꧈ꦌꦱ꧀ ꦌꦱ꧀꧈
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started