Gladhèn Umum

Kaca punika mligi kanggé gladhèn umum, liripun sok sintena ingkang ngersakaken badhé ndhèrèk nyobi gladhèn nyerat aksara Jawa lumantar piranti komputer / Hp Android, kasumanggakaken

GLADHÈN 1


SOAL MIDHANGETAKEN

Soal listening cara Jawanipun

SOAL TERTULIS

Format PDF

UNDHUH

SOAL AUDIO

Format MP3

UNDHUH

꧋ꦱꦮꦠꦮꦶꦱ꧀ꦔꦠꦼꦤ꧀ꦫꦸꦩꦶꦪꦶꦤ꧀‍‍ꦩꦠꦸꦂꦤꦸꦮꦸꦤ꧀ꦲꦮꦶꦠ꧀ꦏꦮꦶꦒꦠꦺꦴꦱ꧀ꦰꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈

© ꧇꧑꧙꧕꧒꧇ꦗꦺ꧈ꦮꦶꦤ꧀ꦢꦸꦱꦔꦫ꧈ꦱꦼꦠꦾꦲꦩꦿꦶꦃꦥꦿꦱꦗ꧈ꦌꦱ꧀ ꦌꦱ꧀꧈
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started