ꦄꦤ꧀ꦝꦿꦺꦴꦮ


ANDROID


Kaca punika Mligi kanggé pariwara bab ingkang wonten gayutipun kaliyan tata rakiting sistem Android kanggé panyeratan aksara Jawa, sedaya ingkang wonten kaca punika kapendhet saking sakathahing sumber, lan kathah ingkang mendhet saking kaca group Facebook Sinau Nulis Jawa :

Mangga Klik Groupipun

ꦕꦫꦥꦱꦁꦄꦏ꧀ꦱꦫꦗꦮ(ꦈꦩꦸꦩ꧀)

Cara Pasang Aksara Jawa (Umum)

Adatipun kanggé piranti HP ingkang mawi OS Android 5.0 sapanginggilipun.Tanpa Root

Ingkang dipunwastani tanpa root ing ngriki, inggih punika, cara masang aksara Jawa ing hp - hp ingkang boten mrelokaken root hp, liripun awit hp - hp punika sampun wonten fitur font style. Mila tumraping hp ingkang ngaten punika kedah ngundhuh lan masang. Sumangga kula aturi ngundhuh supados Android panjenengan saged maos lan nyerat aksara Carakan (ꦕꦫꦏꦤ꧀) ingkang gagrag unicode.

 1. Undhuh font Notosans Javanese Reguler
 2. Undhuh Multiling o Keyboard.

Mawi Root

Ingkang dipunwastani mawi root ing ngriki, inggih punika, cara masang aksara Jawa tumraping hp - hp ingkang boten wonten fitur font style. Hp - hp ingkang ngaten punika manawi ngresakaken masang aksara Jawa kedah mawi root rumiyin, mila manawi ngresakaken kedah ngundhuh lan masang :

 1. Undhuh font Nusantara
 2. Manawi HP Android panjenengan boten cumawis tambahan gaya huruf, saged dipunpirsani ing setting -- display -- font style. Punika ategs HP panjenengan kedah dipunroot, piranti kanggé ngeroot saged panjenengan undhuh kingoroot kanggé android undhuhan.
 3. Manawi sampun kasil anggènipun ngeroot, supados panjenengan saged ngginakaken font aksara Jawa unicode, panjenengan kedah instal rumiyin aplikasi iFont undhuh iFont.
 4. Undhuh Multiling o Keyboard.

HP MERK XiAOMI,HUAWEI,SAMSUNG,VIVI,OPPO,REALME

Hp - Hp merk nginggil saged kacobi angginakaken aplikasi Zfont

  Wondéné tata caranipun :


  HP MERK XIAOMI (REDMI)

  Hp - Hp ingkang boten saget dipunpasangi aksara Jawa kados pérangan nginggil saget mawi cara ngandhap punika, MLIGINIPUN TUMRAP HP XIAOMI


  HP MERK SAMSUNG (SERI J)

  Hp merk Samsung adatipun sekéca lan gampil kapasang aksara Nusantara, nanging wonten seri Samsubf ingkang boten saget dipunpasangi aksara Jawa kados Samsung - Samsung sanèsipun, MLIGINIPUN TUMRAP SERI J.

  Pramila bok bilih para kadang ngresakaken instal font aksara Jawa mangga :

  1. Undhuh Font kanggé Samsung seri J.
  2. Instal/Pasang (kados padatan) 
  3. Lajeng bikak PENGATURAN HP. 
  4. Klik TAMPILAN 
  5. Klik PEMBESARAN LAYAR DAN FONT 
  6. Pilih AksaraNusantaraSamsung
  7. Klik GUNAKAN (Kanan ATAS) 
  8. SELESAI.  

  © ꧇꧑꧙꧕꧒꧇ꦗꦺ꧈ꦮꦶꦤ꧀ꦢꦸꦱꦔꦫ꧈ꦱꦼꦠꦾꦲꦩꦿꦶꦃꦥꦿꦱꦗ꧈ꦌꦱ꧀ ꦌꦱ꧀꧈
  Powered by Webnode
  Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started